Lessmore


(Pressrelease 2000-09-01)

I småföretagarnas tjänst

I dagarna har Lessmore, den första riktiga företagarsajten, öppnats på nätet. Nu är det äntligen dags för små och medelstora företag att få ta del av de möjligheter nätet har att erbjuda. På Lessmore kan företagen effektivisera sina inköp och få lika bra villkor som storföretagen. Lessmore har dessutom en unik tjänst för anbudsförfrågan som hjälper företagen att nå helt nya leverantörer och där leverantörerna konkurrerar om affärerna. Lessmore ska bli den naturliga inköpssajten för alla små och medelstora företagare.

Lessmore finansieras av riskkapitalbolaget IT Provider och med stöd av föreningssparbanken ska man samla alla små och medelstora företag och ge dem bättre villkor kring inköp av varor och tjänster. Att bygga personliga nätverk med samarbetspartners har alltid varit självklart för företagare, därför ska Lessmore underlätta byggandet av nätverk och vidga småföretagarnas möjligheter att knyta nyttiga och lönsamma kontakter.

Håkan Ramsin, styrelseorförande i Lessmore, en av grundarna av Letsbuyit och tidigare direktör inom Bonnierkoncernen säger - 'Små och medelstora företag behöver en gemensam inköpssajts som via internet kan erbjuda dem bättre villkor. Lessmore är den inköpssajten.'

På Lessmore ska företagarna kunna delta i en automatiserad anbudsförfrågan - en tjänst som kommer att underlätta många transaktioner för de företag som är knutna till webbplatsen. Företagarna ska även kunna tillgodogöra sig relevant och nyttig information på ett lättförståeligt och enkelt sätt. Det ska finnas möjligheter att ställa frågor inom de områden som är intressanta för små och medelstora företagare, t.ex. skattejuridik, personalfrågor och privat ekonomi. Redan nu finns det namnkunniga experter knutna till portalen, t.ex. Anders Andersson - chefredaktör på Privata affärer och Björn Lunden - känd företagarguru och bokutgivare.

Lessmore har som ett av de första företagen i Europa inlett ett samarbete med ARIBA, det ledande företaget i världen vad gäller inköpssystem. Tillsammans kan de möta de skiftande behov små och medelstora företag kan ha när det gäller att effektivisera sina inköp.

För ytterligare information kontakta:

Nils Normell, VD
Tel: 08-614 00 60
Mob: 070-206 28 20
E-post: nils.normell@lessmore.com