Lessmore


OKQ8 ska vara klimatneutrala 2030

(20190626)

OKQ8 ska vara klimatneutrala 2030

Nu presenterar OKQ8 ett ambitiöst mål för miljöpåverkan: år 2030 ska CO2-utsläppen vara 0,0.

I samband med lanseringen av OKQ8:s hållbarhetsrapport presenteras ett ambitiöst mål för miljöpåverkan av egen drift: år 2030 ska CO2-utsläppen vara 0,0. Även inom förnybara drivmedel går OKQ8 framåt, 2018 utgjorde andelen förnybara drivmedel i OKQ8:s produkter 19 % på energibas på den svenska marknaden, att jämföra med 14,7 % 2017.

- Vi kan verkligen göra en positiv skillnad genom att eliminera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet. Detta kräver stort fokus och vi har satt ribban högt med vår nollvision. Vi är fullt medvetna om att vi verkar i en bransch som av sin natur bidrar till att påverka klimatet. Därför är naturligtvis även omställningen från fossila drivmedel till drivmedel från förnybara energikällor en viktig del, säger Andréa Haag, Hållbarhetsdirektör på OKQ8.

OKQ8 är redan på god väg att minska sin miljöpåverkan. Energianvändningen har minskat med 15 % och CO2-utsläppen med 13 % sedan 2017/18. Samarbetet med Too Good To Go i Danmark har hittills minskat matsvinnet med 40 849 måltider, motsvarande 98 ton sparad CO2.

Använd din rabatt hos OKQ8