Lessmore


Avisering av villkorsändringar på DHL Freight

(20190329)

Avisering av villkorsändringar på DHL Freight

Från och med 1 maj 2019 uppdaterar DHL sina produktspecifika villkor samt prisjusterar nedan tillvalstjänster och tilläggsavgifter.

* Brevavisering (DHL Service Point)
* Varuefterkrav (DHL Service Point)
* Skrymmande kolli längre än 120 cm (DHL Service Point)
* Gotlandstillägg (DHL Stycke, DHL Pall, DHL Parti och DHL Home Delivery)
* Leverans till privatperson (DHL Freight Euroconnect)

Uppdaterade produktvillkor samt prislistorna för DHLs tillval, tillägg och avgifter som gäller från och med 1 maj kommer att finnas tillgängliga på DHL.se i slutet av april.

DHL genomför flera förbättringar som gäller från och med 1 maj 2019. Läs mer om vilka nyheter och förändringar som påverkar produktvillkoren.

Utveckling gällande hemleveranser (DHL Home Delivery)

DHL gör förbättringar för att ge dig som kund bättre möjligheter att anpassa dina tjänster efter dina kunders önskemål. En förändring som kommer att underlätta för dig som har leveranser till privatpersoner är att DHL ändrar villkoren för tillvalen Inbärning till anvisad plats och Utbärning från anvisad plats. Dessa tillval prisjusteras och kommer från med 1 maj alltid att utföras med dubbel bemanning. Denna förändring betyder att tjänsten utförs med en ökad säkerhet att få godset till rätt ställe. Tillvalstjänsten Dubbelbemanning tas samtidigt bort som separat tillvalstjänst.

Ge din kund en ökad flexibilitet vid hemleverans (DHL Home Delivery)
Vi vet att tid är viktigt för dig och dina kunder, därför inför DHL två kostnadsfria tillvalstjänster för att öka möjligheten att kundanpassa dina leveranser, Leverans utan kvittens och Leverans utan legitimationskontroll. Från och med 1 maj kan du erbjuda dina kunder leveransalternativ som innebär att leverans kan ske utan att någon mottagare finns på plats vid leveranstillfället, alternativt att t.ex.en granne eller hantverkare tar emot leveransen.

Tullrelaterade Tillvalstjänster (DHL Freight Euroconnect, DHL Freight Eurapid, DHL Euroconnect Plus och DHL Nordic Pallet)
Från och med 1 maj uppdaterar DHL även sina tullrelaterade tillvalstjänster i syfte att bli tydligare och göra det enklare för dig som kund. Uppdateringen kan innebära nya namn på tillvalstjänsterna, tydligare beskrivningar samt även i vissa fall prisjustering. Förändringen påverkar inte kunder med befintliga avtal.

Undvik merkostnader för dina gränsöverskridande transporter
Olika regelverk kring Tullplikt och Farligt Gods kräver korrekta styrkande handlingar. För att kunna sköta denna administration på ett effektivt sätt utan merkostnader eller förseningar så är det viktigt att nödvändigdokumentation skickas till DHL i rätt format. Säkerställ därför att sändningar som kräver dokumentation* ska delges DHL Freight med maximalt ett (1) dokument per sändning. I de fall dokumentation saknas eller skickas in i flera delar, förbehåller vi oss rättenatt debitera en administrativ avgift.

Ovan avser produkterna DHL Freight Euroconnect, DHL Freight Eurapid, DHL Euroconnect Plus, DHL Nordic Pallet, DHL Paket Export och DHL Parcel Connect.

*) handelsfaktura, proformafaktura, tillstånd/licens, exportföljedokument (EAD), ADR etc. Är du osäker på vilken dokumentation som krävs för just din sändning så är du välkommen att kontakta DHL Freight.

För ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till kundservice.

Läs mer om avtalet med DHL