Lessmore


Förbered företaget för Brexit

(20190328)

Förbered företaget för Brexit

Osäkerheten inför Storbritanniens EU-utträde den 12 april 2019 (Brexit) växer, och det innebär betydande utmaningar för näringslivet. Det slutgiltiga förhandlingsresultatet för Brexit är fortfarande oklart vilket gör det oerhört svårt för företagen attförbereda sig helt och hållet.

DHL arbetar vi så gott de kan med att stötta sina kunder för att på alla sätt säkra flödet av varor och information under dessa ovanliga omständigheter.

Om resultatet blir en hård Brexit (utan avtal) räknar DHL med att förseningar och hinder kommer att uppstå som kan påverka dina sändningar och leveranstider såväl till som från Storbritannien.

De för en kontinuerlig dialog med sina kunder för att möta dessa utmaningar på bästa sätt, och för att i möjligaste mån lindra de logistikstörningar som kan uppstå vid Storbritanniens utträde ur EU. Det här är en osäker period med svårhanterliga riskeroch stor oförutsägbarhet, och DHL hanterar alla sina kunders frågor och problem på ett ansvarsfullt sätt.

Varje företag står inför sina egna utmaningar och DHL kan inte ge vägledning i varje specifikt fall. Däremot vill de dela med sig av allmän information om tullformaliteter som kan hjälpa ditt företag att motverka eller minska risken för störningar.

Här är tre tips på hur du redan idag kan förbereda dig för Brexit:

1) Registrera ett EORI-nummer:
Om Storbritannien lämnar EUutan ett avtal kommer du att behöva ett EORI-nummer för att fortsätta handeln mellan EU och Storbritannien efter den 12 april 2019. Du kan ansöka om ett EORI-nummer redan nu, även om du inte använder det.

2) Ansök om förenklad övergång (TSP):
I februari 2019 presenterade Storbritanniens tull- och skattemyndighet (HM Revenue and Customs eller HMRC) en process för övergångsbestämmelser (Transitional Simplified Procedures eller TSP) inom tullen, vilken förenklar importhanteringen till UK under en inledande avtalslös period. TSP innebär ett uppskov för den fullständiga deklarationen för importer till Storbritannien som sker via en RoRo-hamn – endast transiteringsreferensnumret (MRN) eller den förenklade gränsdeklarationen (SFD) eller EORI-numret behöver anges. Dettainnebär att mottagaren, dvs din kund, behöver registrera sig för TSP för att DHL lättare ska kunna vidarebefordra sändningen till Storbritannien.

3) Ansök om ett anståndskonto:
Med ett anståndskonto behöver eventuell importavgift inte betalas förrän dag 15 i månaden efter importmånaden. Det betyder att importörer kan skjuta upp kontantbetalningen med i genomsnitt 30 dagar. För att kunna få ett sådant konto måste du dock lämna en ekonomisk garanti.


Har du fler frågor om Brexit hjälper DHL dig gärna genom sin kundservice på 0771 345 345.

Läs mer om avtalet med DHL