Lessmore


Ändrad kredittid på fakturor från Lessmore

(20190318)

Ändrad kredittid på fakturor från Lessmore

På grund av ändrade betalningsvillkor från våra fraktleverantörer så är vi tvungna att ändra kredittid till 20 dagar på våra fakturor.

Detta är fortfarande längre kredittid än man får direkt hos leverantören som oftast erbjuder 10 dagars kredittid.

Vi beklagar detta och hoppas det inte skall innebära några problem för dig som kund och självklart kommer du även i fortsättningen ha tillgång till lika attraktiva avtalspriser hos våra leverantörer.