Lessmore


Info från DHL ang höjd vägskatt i Tyskland

(20181121)

Info från DHL ang höjd vägskatt i Tyskland

Sedan den 1 juli 2018 utökades den statliga tyska vägskatten, även kallad Maut, på alla statliga huvudvägar i Tyskland.

Utökningen innebär vägskatt på 53 000 km motorvägar
och huvudvägar vilket i sin tur ska understödja den tyska
staten att finansiera en modern, säker och effektiv infrastruktur i landet.

Från 1 januari 2019 höjs dessutom tarifferna för fordon med en bruttovikt på 7,5 ton eller mer vilket har stor inverkan på kostnaden för vägtransport.

Skattens storlek baseras på antal körda kilometer, antalet axlar och fordonets euroklass.

Läs mer om Maut

Se tilläggsavgifter