Lessmore


Kan personalen också få rabatter?

Ja, systemet är byggt så att varje företag dels har en administratör med samtliga rättigheter, och dels en eller fler användare. Administratören kan bl.a. styra vem som ska kunna handla av vilken leverantör. Någon kan t.ex. ha ansvar för kontorsmateriainköp och någon annan för kreditupplysningar.

Administratören kan också lägga upp all personal som användare med rättighet att endast använda den del av Lessmore som heter "Personalförmåner", vilket är en del som skiljer sig från företagsdelen genom att alla priser presenteras inklusive moms, betalningsansvaret ligger helt och hållet på respektive användare, samt att leverantörerna är mer inriktade på privat konsumtion. Det går utmärkt att kombinera de olika rättigheterna.