Lessmore


Hur fungerar Lessmore?

Lessmore förhandlar fram avtal med olika leverantörer med medlemsbasen som grund. Eftersom vi är så många tillsammans får vi priser och villkor på samma nivå som storföretagen. Varje medlem har sedan rättighet att utnyttja dessa avtal. Systemet är byggt så att leverantörernas system förbereds på beställningar. Därefter beställer man oftast via Lessmores hemsida. I vissa fall skickas fakturan direkt från leverantören till dig och i vissa fall går fakturan över Lessmore. Fördelen med att den går över oss är dels att vi då kan få bättre pris och villkor, men kanske framförallt att du har möjlighet att ansöka om en samlad faktura med inköp från flera leverantörer vilket gör det enklare för dig.