Lessmore


Finns Lessmore utomlands?

Ja , Lessmore finns på 11 språk med representation i Dublin, Oslo och Helsingfors. Vår förhoppning är att en expansion ska gynna alla medlemmar genom större exponering och ännu starkare förhandlingsposition gentemot leverantörerna. Idag finns Lessmore på Svenska (Swedish), Finska (Finnish), Norska (Norwegian), Danska (Danish), Tyska (German), Franska (French), Polska (Polish), Spanska (Spanish), Italienska (Italian), Ryska (Russian) och Engelska (English). eftersom många av dessa språk talas i många olika länder så vänder vi oss till flera länder på alla kontinenter.